Opiskelupaikat

Graafinen.com - Opiskelupaikat
Kuva: Iryna Yeroshko (CC BY 2.0)

Graafiseksi suunnittelijaksi on mahdollista opiskella hyvin monella eri tavalla ja eri koulutusasteilla. Jotkut ovat itseoppineita, mutta yleensä jokin alan peruskoulutus antaa paremmat valmiudet työskentelyyn.

Yliopistot
Yliopistotasoista koulutusta graafisessa suunnittelussa voi opiskella Helsingissä Taideteollisessa korkeakoulussa (Taik) visuaalisen kulttuurin osastolla sekä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa. Suoritettavat tutkinnot ovat taiteen kandidaatin tutkinto (TaK) ja taiteen maisterin tutkinto (TaM). Opintoja on mahdollista jatkaa aina taiteen tohtoriksi saakka.

• Aalto-yliopisto: Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu: www.arts.aalto.fi
• Lapin yliopisto: www.ulapland.fi

Ammattikorkeakoulut
Ammattikorkeakoulut, joissa graafista suunnittelua voi opiskella ovat Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti, Vantaan Metropolia-ammattikorkeakoulu, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kouvolassa, Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu Savonia Kuopiossa sekä Turun ammattikorkeakoulussa mainonnan suunnittelun linja. Näiden lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusohjelmassa voi suuntautua graafiseen muotoiluun.

Medianomin (AMK) opinnot, joissa graafinen suunnittelu kuuluu merkittävänä osana viestinnän moniosaajan -koulutukseen, löytyvät Satakunnan ja Tampereen ammattikorkeakouluista. Valmistumisen jälkeinen työnimeke on monessa tapauksessa graafinen suunnittelija.

Ammattikorkeakoulujen viestinnän koulutusohjelmista valmistuvat graafiset suunnittelijat saavat tutkintonimikkeen medianomi (AMK). Ammattikorkeakouluissa graafinen suunnittelu lukeutuu kulttuurialan opintoihin.

• Lahden Muotoiluinstituutti: www.lamk.fi/muotoilu/
• Vantaan Metropolia ammattikorkeakoulu: www.metropolia.fi
• Kymenlaakson ammattikorkeakoulu: www.kyamk.fi
• Turun ammattikorkeakoulu: www.turkuamk.fi
• Seinäjoen ammattikorkeakoulu: www.seamk.fi
• Satakunnan ammattikorkeakoulu: www.samk.fi
• Tampereen ammattikorkeakoulu: www.tamk.fi

Toisen asteen ammatilliset oppilaitokset
Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa kuvallisen ilmaisun perustutkinnon (kuva-artesaani) sekä painoviestinnän perustutkinnon (painotuotantoassistentti, ulkoasun toteuttajan koulutusohjelmassa). Tutkinnot voidaan suorittaa myös näyttötutkintoina.

• Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos: www.sasky.fi