Tietopankki

Opiskelupaikat - Graafinen suunnittelu - Graafinen.com

Opiskelupaikat

Graafiseksi suunnittelijaksi on mahdollista opiskella hyvin monella eri tavalla ja eri koulutusasteilla. Jotkut ovat itseoppineita, mutta yleensä jokin alan peruskoulutus antaa paremmat valmiudet työskentelyyn….

Lue lisää
Graafinen.com - Painomenetelmät

Painomenetelmät

Yleisessä käytössä olevia painomenetelmiä ovat kohopaino, offsetpaino, rotaatiopaino, syväpaino, flexopaino, seripaino ja digitaalinen painaminen. Valittavaan painomenetelmään vaikuttavat esimerkiksi painettavien tuotteiden määrä, laatu ja materiaali….

Lue lisää
Kuvapankit - Graafinen.com

Kuvapankit

Kuvapankit ovat graafiselle suunnittelijalle monesti oiva apu kuvien tai graafisten elementtien metsästykseen. Kiireisessä aikataulussa valokuvien saaminen nopeasti on monessa projektissa tosiasia ja siinä kuvapankkien…

Lue lisää
Graafinen.com - Sanasto

Sanasto

Graafiseen suunnitteluun ja graafiseen alaan liittyy paljon oman alan termistöä ja sanoja, jotka tulevat vastaan arkipäivän työssä. Sujuvan suunnittelun ja kommunikaation takia termistö on…

Lue lisää
Graafinen.com - Paperit ja paperinvalmistajat

Paperit ja paperinvalmistajat

Oikea paperivalinta painettavaan tuotteeseen on graafisessa suunnittelussa hyvin olennainen asia. Väärä paperivalinta johtaa vääriin mielikuviin tuotteesta ja muutoin hyvinkin suunniteltu työ voi olla kokonaan…

Lue lisää
Graafinen.com - Kilpailut

Kilpailut

Tähän osioon on koottu graafiseen suunnitteluun liittyviä kilpailuja Suomesta ja maailmalta. Toisissa kilpailuissa etsitään uusia ideoita ja sovelluksia kun taas toisissa kilpaillaan jo tehdyillä…

Lue lisää
Graafinen.com - Sopimukset ja palkkaus

Sopimukset ja palkkaus

Työsuhteessa olevan graafisen suunnittelijan työsopimukset ja palkkaus määräytyvät taitojen, kokemusten ja asuin- / työpaikan mukaan. Alalle on annettu monesti vain suuntaa antavia vähimmäispalkkaa koskevia…

Lue lisää
Graafinen.com - Materiaalien peruskoot

Materiaalien peruskoot

Täältä löydät sunnittelussa tarvittavia materiaalien peruskokoja esimerkiksi julisteiden, kirjekuorien ja kirjelomakkeiden tekoa varten. Peruskoot ja standardit on hyvä ottaa huomioon jo heti suunnittelun alkuvaiheessa….

Lue lisää