Hyvä käyttöliittymä – 10 muistisääntöä

Graafinen.com - Hyvä käyttöliittymä - 10 muistisääntöä
Kuva: hobvias sudoneighm (CC BY 2.0)

Mitä käyttöliittymäsuunnittelussa pitäisi muistaa ottaa huomioon ja millä tavalla käyttäjäkokemusta voisi parantaa? Tässä kymmenen eri muistisääntöä, jotka kannattaa huomioida suunnittelussa. Muista kuitenkin aina, että parhaat käyttöliittymät ovat niitä, joihin et kiinnitä huomiotasi niitä käyttäessäsi.

 

1. Tunne käyttäjä
Aivan ensimmäiseksi sinun pitää tuntea käyttäjä, joka tulee käyttämään käyttöliittymää. Minkä ikäinen hän on, minkälaisiin asioihin hän on tottunut, minkäläinen kokemus eri käyttöliittymistä hänellä jo on, minkälaisia muita taitoja hänelle on? Älä missään tapauksessa ala suunnittelemaan käyttöliittymää vallitsevien trendien mukaisesti jos ne eivät sovi käyttäjäryhmällesi. Tunnista mitä käyttäjä haluaa saavuttaa aikaiseksi ja auta häntä tekemään se mahdollisimman yksinkertaisesti ja helposti.

 

2. Kiinnitä huomiota jo opittuuun

Tee käyttöliittymästä sellainen, että se noudattaa aikaisemmissa käyttöliittymissä olleita toimintaperiaatteita – siihen mihin on jo totuttu. Ei ole mitään järkeä keksiä pyörää uudelleen ja opettaa käyttäjille uudenlaisia tapoja tehdä asioita jos niihin löytyy hyväksi havaittu ja totuttu tapa jo entuudestaan. Käyttäjällä pitää olla kotoisa olo käyttöliittymäsi parissa. Yksi hyvä tapa on selailla internetissä suosittuja sivustoja tai kokeilla erilaisia applikaatioita ja katsoa miten muut ovat ratkaisseet erilaiset ongelmat – on helppoa poimia parhaat käytänteet ja soveltaa niitä.

 

3. Pysy johdonmukaisena

Käyttäjän on pystyttävä ennakoimaan käyttöliittymän toimintaperiaatteita – esimerkiksi nappien, valikoiden, valintaruutujen ja vierityspalkkien tulee pysyä samannäköisinä ja toiminnaltaan samanlaisina kaikkialla käyttöliittymässä. Jos jotain nappia pitää klikata kerran niin silloin kaikissa samanlaisissa napeissa pitää olla sama toiminnallinen logiikka. Eri tavalla toimivien nappien tulee taas olla visuaalisesti tarpeeksi erilaisia, jotta käyttäjä hahmottaa eron näiden kahden välillä tarpeeksi selvästi.

Elementtien visuaalisuudella on myös mahdollista antaa käyttäjälle tietoa kuinka se toimii ja mikä sen funktio käyttöliittymässä on. Esimerkiksi erilaiset symbolit napeissa auttavat käyttäjää hahmottamaan heti mitä napista luultavasti tulee tapahtumaan.

 

4. Luo visuaaliset kontrastit

Suunnittele graafinen käyttöliittymä niin, että kaikista tärkeimmät ja kiinnostavimmat asiat nousevat esille ensimmäisinä ja saavat isoimman roolin. Seuraavaksi tärkeimmät asiat ovat yleensä jo pienemmässä roolissa ja niin edelleen. Käyttöliittymässä olevien eri elementtien koko, väritys ja sijoittelu täytyy olla harkittua ja kokonaisuuden täytyy toimia niin visuaalisesti kuin loogisestikin. Vältä monimutkaisuutta ja luo selkeät painotukset eri asioiden välille.

 

5. Anna palautetta

Käyttöliittymän pitäisi puhua myös käyttäjälleen – niin oikein menneissä tilanteissa kuin väärissäkin. Tämä voi olla visuaalista – punainen rasti puuttuvasta tiedosta tai kiitosviesti onnistuneesta yhteydenottopyynnön lähettämisestä. Käyttäjää ei saa jättää missään vaiheessa epätietoiseen tilaan – onnistuiko hän siinä mitä juuri yritti tehdä. Hyvän käyttäjäkokemuksen kannalta tämä on äärimmäisen tärkeä asia, jolle ei monesti muisteta antaa riittävästi painoarvoa.

 

6. Ole anteeksiantava

Vaikka yrittäisit tehdä käyttöliittymästä kuinka helpon ja johdonmukaisen käyttää niin ihmiset tekevät silti virheitä. Käyttöliittymän pitäisikin pystyä sallimaan tietyt virheet ja antaa ihmisille mahdollisuus korjata tai muuttaa niitä. Esimerkiksi lomakkeiden täyttämisessä käyttäjälle pitää antaa mahdollisuus helposti muuttaa syöttämiään tietoja ja muistaa muistuttaa ihmisiä tarkistamaan syöttämänsä tiedot. Mikään ei ole raivostuttavampaa kuin joutua aloittamaan tietty asia kokonaan alusta ainoastaan sen takia, että käyttöliittymä ei sitä mahdollista.

Jos jokin muu virhe aiheutuu käyttäjän osaamattomuudesta tai huolimattomuudesta niin virheilmoituksen yhteydessä on hyvä paikka opettaa kuinka virheet voi jatkossa välttää.

 

7. Anna käyttäjälle valtaa

Kun käyttäjä on jo tottunut käyttöliittymääsi ja tietää miten se toimii eri tilanteissa niin anna hänelle lisää vapauksia tehdä asiat vaivattomammin. Voit helpottaa joitakin toistuvia asioita esimerkiksi näppäinpikakomennoilla tai muilla oikoteillä.

 

8. Puhu samaa kieltä

Sunnittelijana varmasti ajattelet, että käyttöliittymässä jokainen pikseli, ikoni tai kirjasintyyppi vaikuttaa käyttäjäkokemukseen. Ja näin onkin, mutta eikö se tarkoita silloin myös sitä, että samalla tavalla myös kaikki teksti vaikuttaa kokemukseen? Hyvät käyttöliittymät vaativat myös hyvää tekstiä toimiakseen. Tekstien pitää olla selkeitä, yksinkertaisia, johdonmukaisia ja käyttäjälle hyödyllisiä. Teksti antaa käyttöliittymällesi äänen.

 

9. Pidä se yksinkertaisena

Yksinkertaistaminen on monesti käyttöliittymäsuunnittelussa kaikkein vaikeinta, mutta myös palkitsevinta. Yleensä kaikki on mahdollista tehdä yksinkertaisemmin ja tehokkaammin, mutta se vaatii suunnitelijalta paljon aivotyötä ja asioiden kyseenalaistamista: “Tarvitsevatko käyttäjät todellakin tätä? Voisiko tämän animaation korvata kuvalla? Arvostavatko käyttäjät näitä asioita? “. Kannattaa kuitenkin muistaa, että juuri ne parhaat käyttöliittymät ovat kaikkein yksinkertaisimpia ja huomaamattomimpia. Käyttöliittymän pitää pysyä taustalla – se ei saa varastaa koskaan showta.

 

10. Jatka kehitystyötä

Tässäkin asiassa parhaat tulokset syntyvät yleensä yrityksen ja erehdyksen kautta. Testaa mikä toimii ja mikä ei toimi. Kaikki tekevät virheitä, mutta parhaat ottavat niistä opikseen. Käyttäjiltä saatu palaute on parasta tietoa kehitystyön kannalta mitä voit saada. He ovat kuitenkin se ryhmä, joille käyttöliittymä on suunniteltu. Jos heistä se ei toimi tai siinä on jotain omituista niin he ovat silloin myös oikeassa. Kunnioita heidän mielipiteitään.