Kuvitus

Graafinen.com - Kuvitus
Kuva: Bibliothèque Stanislas Nancy (CC BY 2.0)

Mitä kuvitus on? Kuvitus on tekstiä, sisältöä tai muuta kontekstia visuaalisesti valaiseva, tukeva tai tulkitseva kuva. Kuvituskuvan päätehtävänä on herättää ihmisessä mielenkiintoa ja luoda oikeanlainen tunnelma kuvituksen aihetta kohtaan.

Kuvituskuva tiivistää, elävävöittää, koristaa, havainnollistaa, syventää ja selkeyttää tarinaa tai informaatiota. Kuvituskuva voi olla myös kertova kuva ilman tekstiä. Hyvin monesti kuvituksella ja visualisoinnilla viitataan monimutkaisten tai vaikeasti valokuvattavien kohteiden kuvantamiseen.

Tyylillisesti kuvituskuva voi olla miltei millainen vain – perinteinen tai digitaalinen piirros tai maalaus, taidegrafiikkaa, käyttögrafiikkaa, kollaasi, graafisesti muotoiltu teksti tai kaikkien näiden yhdistelmä. Kuvituksessa voisikin sanoa yhdistyvän graafinen suunnittelu ja taide.

Kuvituskuvasta voi olla myös aivan konkreettista apua asioiden selventämisessä. Jos asioita on vaikea kuvailla sanallisesti esimerkiksi teknisten laitteiden tai niiden toiminnan selventämisessä niin havainnekuvitus auttaa ja helpottaa asian ymmärtämistä todella paljon. Opetustarkoituksiin tehtävät havainnekuvat voivat olla hyvinkin yksityiskohtaisia ja selvittäviä.

Kuka on kuvittaja?
Kuvittajan ammattiin ei ole muodollisia pätevyysvaatimuksia, mutta nykyisin suurin osa ammattimaisista kuvittajista on hankkinut graafisen suunnittelijan koulutuksen joko ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Useat kuvittajat työskentelevät freelancereina tai itsenäisinä yrittäjinä. Suomessa kuvittajien alan ammatillinen yhdistys on Kuvittajat ry, joka myöntää apurahoja ja palkintoja kuvittajille sekä organisoi kuvittajille tapahtumia sekä tiedotusta ja julkaisee Kuvittaja-lehteä.

Mitkä ovat kuvituskuvan vahvuudet?
Kuvituskuvalla on muutamia erityisiä vahvuuksia, joita esimerksi valokuvaamalla ei voida niin helposti saavuttaa. Kuvituskuvat kestävät aikaa monesti valokuvaa paremmin ja niillä on helpompi ja persoonallisempi tapa esittää haluttu viesti tai sanoma. Kuvituskuvalla voi viestiä myös sellaisia asioita, joita ei yksinkertaisesti voi valokuvata tai jos kuvaaminen muodostuisi aivan liian kalliiksi. Kuvituskuvilla voi myös tuoda helpommin esiin aineettomia asioita ja luoda oikeanlaisia tunnelmia.

Missä kuvituskuvia pääasiassa käytetään?
Kuvituskuvia käytetään laajamittaisesti kaikissa medioissa. Tässä yleisimpiä käyttöalueita ja -kohteita, joissa kuvituskuvia käytetään:

1. Aikakausi- ja sanomalehdet
Aikakausi- ja sanomalehtien kansissa, artikkeleissa ja jutuissa käytetään paljon erilaisia kuvituskuvia.

2. Kirjat
Kirjojen kuvituksiin kuuluvat mm. kirjojen kansien ja lastenkirjojen kuvitus. Myös erilaiset oppi- ja opaskirjat sisältävät paljon kuvituskuvia.

3. Digitaaliset mediat
Internet, älypuhelimet ja tablet-koneet ovat avanneet monia uusia väyliä kuvituskuvien käyttöön digitaalisessa muodossa.

4. Kuluttajatuotteet
Kuluttajatuotteiden (vaatteet, levynkannet, astiastot, meikit, rullalaudat jne.) koristelu, tyylittely ja personointi erilaisten kuvitusten avulla.

5. Mainos- ja markkinointimateriaalit
Mainonnassa ja markkinoinnissa käytettävät kuvitukset esimerkiksi ilmoituksissa, esitteissä, julisteissa, internetissä, esityksissä, tv-mainonnassa jne.

6. Informaatioesitykset
Informaatiografiikkaan kuuluvat kartat, opasteet, kaaviot, ikonit, prosessimallit, aikajanat, piirakat sekä organisaatiokaaviot.

7. Tekniset piirustukset
Tekniset piirustuksiin voidaan katsoa kuuluviksi esimerkiksi käyttöohjeet, havainnekuvat ja räjäytyskuvat.

8. Karikatyyri- ja pilakuvat
Henkilöhahmojen tai asioiden karikatyyri- ja pilakuvat.

Lisää aiheesta netissä:
• Kuvituksesta Wikipediassa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Kuvitus
• Kuvittajat Ry: www.kuvittajat.fi
• What is illustration?: www.americanartarchives.com/what_is_illustration.htm