Mainonnan suunnittelu

Graafinen.com - Mainonnan Suunnittelu
Kuva: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Mainonnan suunnittelun prosessi etenee seuraavalla tavalla:
1. Tavoitteiden asettaminen ja kohderyhmän valinta
2. Mainosbudjetin suuruuden päättäminen
3. Mainosvälineiden / medioiden valinta
4. Mainonnan sisällön päättäminen
5. Mainonnan toteutus
6. Mittaus ja palaute

Taustatyö suunnittelua varten
Mainonnan suunnittelua varten on hyvä kerätä mahdollisimman laaja tietopankki. Sen avulla suunnittelu osataan ohjata jo heti alussa oikeaan suuntaan. Faktatiedot poistavat paljon jossittelua ja arvailua.

Tässä lista suunnitteluun tarvittavista perustiedoista:

1. Mikä tuote on ja mitkä ovat sen ominaisuudet?

2. Minkälainen on markkinoiden kokonaiskuva?

3. Minkälaisia ovat tuotteen ostajat ja minkälaisia heidän kulutustottumuksensa ovat?

4. Mitkä ovat kilpailevia tuotteita? Mitkä ovat niiden ominaisuudet ja markkinointistrategiat?

5. Mitä aiempia toimenpiteitä tuotteen markkinoinnissa on tehty ja minkälaisia tuloksia niistä on saatu?

6. Mitä muita tekijöitä tulisi ottaa huomioon? Esimerkiksi:
• yleinen taloudellinen kehitys
• teknologian kehitys
• eri väestöryhmien kehitys
• pitkän ajan muutokset kuluttajien mieltymyksissä ja kuluttajamalleissa
• institutionaalisten tekijöiden kehitys (lainsäädäntö, verotus, jakelu jne.)

7. Minkälainen on tuotteen pitkän ajan tuotepolitiikka? Esimerkiksi:
• tuotteen asema markkinointipolitiikassa
• kohderyhmä, tuotekuva ja tuotteen asema markkinoilla
• tuotteen ominaisuudet / laatu-valikoima-hinta-jakelu.