Eettinen mainonta

Graafinen.com - Eettinen mainonta
Editoitu kuvasta: liz west (CC BY 2.0)

Mainontaa tehdessä on aina otettava huomioon millainen mainonnan sisältö on. Se ei saa olla “hyvän tavan” vastaista eli mainonnassa ei saa viestittää yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden vastaisia arvoja.

Esimerkiksi väkivallan käyttö ei ole hyväksyttävää, sukupuoleen tai syntyperään perustuva syrjintä ei ole sallittua ja lapsen etu on aina otettava huomioon.

On yrityksen kannalta järkevää noudattaa näitä hyviä tapoja, sillä negatiivinen julkisuus asian tiimoilta voi helposti painaa yrityksen imagon pitkäksikin aikaa hyvin huonoksi. Imagon puhdistus on taas vaivalloista ja rahaa vievää työtä. Hyvien tapojen noudattaminen kertoo yrityksen yhteiskuntavastuusta.

Mainos pitää myöskin aina pystyä tunnistamaan mainokseksi ja siitä on käytävä ilme kuka on mainostaja. Mainonnassa ei myöskään saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja.

Katso lisää aiheesta:
Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Markkinointi ja mainonta
Reilua vai ei? Sopimattomat kaupalliset menettelyt
Elintarvikkeiden markkinointi
Valvira: Alkoholimainonta