Mainonnantekijät

Graafinen.com - Mainonnantekijät
Editoitu kuvasta: Juhan Sonin (CC BY 2.0)

Hyvän, mieleenjäävän ja erottuvan mainoksen tekeminen ei ole helppoa. Se vaatii asiantuntijuutta ja laajaa kokemusta alalta. Tämän vuoksi mainontaa tekevätkin yleensä alan ammattilaiset, jotka ovat koulutuksen tai työn kautta perehtyneet käyttämään sekä visuaalisia, verbaalisia että psykologisia keinoja mainosten laatimisessa.

Mainonnan käytännön toteutukseen osallistuvat muun muassa:
• mainostoimistot
• digitoimistot
• tutkimuslaitokset
• mediatoimistot
• PR- ja/tai viestintätoimistot
• painolaitokset
• AV-tuottajat
• radio- ja televisio -yhtiöt
• kuvatoimistot
• mallitoimistot
• käännöstoimistot
• somistamot
• sanoma- ja aikakauslehdet sekä
• design management -toimistot