Mediat / mainoskanavat

Graafinen.com - Mediat / mainoskanavat
Kuva: Roberto Nieves (CC BY 2.0)

Mainonnassa oikeanlaisen median valinta on erittäin tärkeää. Median pitää pystyä välittämään haluttu sanoma, tavoittamaan oikeat ihmiset oikeaan aikaan ja suoriutumaan tehtävästä kustannustehokkaasti.

Yleisesti ottaen mainoskampanjoissa käytetään useaa eri mediaa yhtäaikaa. Silloin päämediaa tuetaan muilla mediamuodoilla.

Erilaisia medioita / mainoskanavia:
• Sanomalehdet, paikallis- ja ilmaisjakelulehdet sekä aikakauslehdet
• Suoramedia (postikortit- ja kirjeet, esitteet, katalogit, flyerit, bulletiinit)
• Televisio
• Radio
• Elokuva
• Ulko- ja liikemainosvälineet, esimerkiksi julisteet, banderollit, kyltit, näyteikkunat, ajoneuvomainonta ja valomainokset
• Messu- ja tapahtumamarkkinointi
• Sponsorointi
• Internet, esimerkiksi bannerit, kampanjasivustot, sosiaalinen media ja hakusanamainonta
• Kännyköihin tulevat tekstiviestit (SMS)
• Puskaradio eli suusta suuhun viestintä (Word Of Mouth)
• Sissimarkkinointi (mainonta yllättävissä paikoissa ja muodoissa)