Onnistunut mainonta

Graafinen.com - Onnistunut mainonta
Kuva: Kevin Dooley (CC BY 2.0)

Mitä on onnistunut mainonta? Se on monesti erittäin vaikeaa mitata. Mainonta saattaa saada korkean huomioarvon, mutta kohderyhmän käyttäytymiseen sillä ei ole niin suurta vaikutusta, ei ainakaan välittömästi.

Hyvää huomioarvoa voidaan pitää tietynlaisena mittarina tarkesteltaessa mainonnan onnistumista ja niin esimerkiksi monet mainostoimistot tekevätkin. Monesti mainonnalla pyritäänkin tuomaan ja pitämään jokin tuote kuluttajien mielissä, jolloin jo pelkkä hyvä huomioarvo itsessään toteuttaa tavoitteet. Tärkeintä mainonnassa on kehittää jokin linjaus ja toteuttaa sitä suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Tulokset saattavat alkaa näkyä monesti vasta pitkän ajan kuluttua, tuotteesta riippuen totta kai. Tärkeintä on rakentaa tuotteen brändiä – siihen liittyviä mielikuvia ja mielleyhtymiä.

Lopullinen tavoite mainonnalla on tietysti lisätä esimerkiksi tuotteen myyntiä, joka muuttuu kasvavaksi kassavirraksi jossain vaiheessa tai esimerkiksi tietyn aatteen omaksumista mitä mainonnalla on haluttukin saada aikaiseksi. Tätä voidaan mitata helposti yrityksen talouslukujen ja muiden tilastojen avulla.

Tehokkaimmissa mainoksissa on selkeä sanoma ja voimakas merkitys, jotka jäävät helposti vastaanottajan mieleen. Mainoksissa on tärkeää myös löytää oikeanlainen viestisisältö ja tyyli, sillä se on erittäin ratkaisevassa osassa kuinka haluttava tuote on kohderyhmän silmissä. Mainonnan tehokkuuteen vaikuttavat myös monet yksilön sisäiset ja ulkoiset tekijät. Yksilön sisäisiä tekijöitä ovat esimerkiksi persoonallisuus, motivaatio ja asenteet. Ulkoisia vaikuttavia elementtejä ovat esimerkiksi kulttuuriset ja sosiaaliset tekijät.

Mainonnan vaikuttavuuden tutkimukseen liittyy useita erilaisia malleja, muun muassa AIDA-malli ja Rogersin adoptiomalli.