Värien käytön tarkoitukset

Graafinen.com - Värien käytön tarkoitukset
Kuva: Carmelo Speltino (CC BY-SA 2.0)

Oikeanlaisten värien käyttö tai käyttämättömyys ovat graafiselle suunnittelijalle jokapäiväisiä pohdinnan kohteita. Mikä väri tai mitkä väriyhdistelmät tuovat viestin parhaiten esille ja antavat sille halutunlaiset ominaisuudet? Millaisia tuntemuksia ja mielleyhtymiä tietyt värit herättävät meissä ja muissa? Mikä väri on tylsä, mikä taas inspiroiva tai trendikäs? Mikä väri kuvaa parhaiten tuotteen syvintä ideologiaa?

Tässä muutamia esimerkkejä värien eri tarkoituksista:
• Elävöittäminen
• Liikkeen vaikutelman antaminen
• Yhtenäisen ulkoasun tuottaminen
• Tilavaikutelman aikaansaaminen
• Mielentilan ilmaiseminen
• Tunteisiin vetoaminen
• Esteettisen mielihyvän tuottaminen
• Värin symboliarvon hyödyntäminen (hälytys, kielto, hyökkäävyys; lempeys, ystävällisyys, kohteliaisuus, suru)
• Imagon kehittäminen, vahvistaminen