Väriopit ja -teoriat

Graafinen.com - Väriopit ja -teoriat
Kuva: Bailey Weaver (CC BY 2.0)

Väri on graafisen suunnittelun välineistä suhteellisin. Värejä voidaan tulkita monella eri tavalla ja usein ne harhauttavat katsojaansa. Periaatteessa mikään väri ei esiinny yksin vaan lainaa aina ominaisuuksia ympäristöstään ja etenkin muilta väreiltä.

Värin epätäsmällisyys on askarruttanut nimenomaan kuvataiteilijoita. Esimerkiksi taidemaalari Josef Albers (1888-1976) tutki taiteessaan juuri värin suhteellisia ominaisuuksia. Häntä kiinnostivat ilmiöt, joissa väri muuttaa toista väriä, tehostaa toisen värin voimaa tai jopa häivyttää toisen värin. Albersin mukaan väri ei ole täsmällinen ilmiö vaan luonteeltaan psykologinen, ihmisen mielialaan ja tunnelmiin vaikuttava tekijä.

Yleisimmät väriopit kuten Josef Albersin ja Johannes Ittenin väritutkielmat ovat erittäin hyviä lähtökohtia värien ymmärtämiseen ja kuinka ne vaikuttavat koko sommitelmaan.

Värin määritelmä
Väri on silmään saapuvan valon aistittava ominaisuus, joka havaitaan näkö- ja väriaistilla. Väri on myös fysikaalisten kappaleiden ja pintojen ominaisuus. Värin aistiminen riippuu silmään saapuvan valon sisältämistä aallonpituuksista ja niiden voimakkuuksista. Väriaistimus vaatii valoa, siksi värit näyttävät häviävän hämärässä.