Värit graafisen suunnittelijan työssä

Graafinen.com - Värit graafisen suunnittelijan työssä
Kuva: Robin Hawkes (CC BY-SA 2.0)

Värit ja niiden hallinta ovat graafisen suunnittelijan työssä yksi keskeisimmistä asioista. Suunnittelijan on tunnettava värien käyttäytyminen ja vaikutus toisiin väreihin nähden, mutta myös eri painotekniikoiden ja värijärjestelmien rajoittavat vaikutukset lopputulokseen.

Tietokoneen näytöllä oleva väri voi olla esimerkiksi mahdoton toteuttaa painoteknisesti paperille ja eri paperit taas toistavat saman painetun värin eri tavalla.

Graafisen suunnittelun avuksi on tietokoneohjelmiin luotu väriprofiileita (icc-profiles), joiden avulla voidaan olla suunnitteluvaiheessa melko hyvin perillä miltä lopullisessa tuotteessa oleva väri näyttää. Esimerkiksi päällystämöttömälle paperille painettaessa värit sammuvat hyvinkin voimakkaasti, joka nähdään jo kuvankäsittelyvaiheessa tietokoneelta oikeanlaisella väriprofiililla. Väriprofiilit ottavat myös huomioon tarvittavien painomusteiden määrän ja painorajoitukset sekä pisteenkasvun vaikutuksen, joita lopullista tuotetta painettaessa esiintyy.

Suunnittelijan kannattaa kiinnittää muutamiin asioihin huomiota saadakseen mahdollisimman luotettavaa tietoa miltä värit oikeasti / lopullisessa tuotteessa näyttävät:
• Osta laadukas monitori
• Kalibroi monitori säännöllisin väliajoin
• Yritä saada työskentelyhuoneesta mahdollisimman neutraali sävyiltään
• Käytä aina tietokoneohjelmissa oikeanlaisia profiileja, jotka vastaavat lopullista mediaa / tuotetta.
• Älä käytä tietokoneen taustakuvana värikkäitä kuvia. Paras tausta on neutraalin harmaa.
• Kalibroi tulostimesi säännöllisin väliajoin
• Katsele vedoksia aina mahdollisimman neutraalissa valossa.