Materiaalien peruskoot

Graafinen.com - Materiaalien peruskoot

Täältä löydät sunnittelussa tarvittavia materiaalien peruskokoja esimerkiksi julisteiden, kirjekuorien ja kirjelomakkeiden tekoa varten. Peruskoot ja standardit on hyvä ottaa huomioon jo heti suunnittelun alkuvaiheessa.

Paperien standardi-koot
Kansainväliset paperiarkkien koot on määritelty ISO 216 -standardissa. Standardin mukaisia paperikokoja käytetään useissa maissa, merkittävinä poikkeuksina ovat mm. Yhdysvallat ja Kanada. ISO 216 -standardi määrittää yleisesti käytössä olevat A-, B- ja C-sarjat, jotka eroavat toisistaan kokonsa puolesta. Yleisin käytössä oleva sarja on A-sarja, johon kuuluu Suomessa yleisin A4-paperi.

Käyttötarkoitukset
A-sarjan eri kokoja käytetään muun muassa kirjoituspaperina, postikortteina ja käyntikortteina. B-sarjan kokoja käytetään esimerkiksi kirjoissa, piirustuksissa ja esitteissä. C-sarja määrittelee kirjekuorien koot. C-sarjan kirjekuori on aina vastaavaa A-sarjalaista suurempi. C4 kirjekuoren sisälle mahtuu A4-kokoinen paperi taittamatta. E-sarjaa käytetään myös kirjekuorille.

A-sarja:
A0 = 841×1189 mm
A1 = 594×841 mm
A2 = 420×594 mm
A3 = 297×420 mm
A4 = 210×297 mm
A5 = 148×210 mm
A6 = 105×148 mm
A7 = 74×105 mm
A8 = 52×74 mm
A9 = 37×52 mm
A10 = 26×37 mm

B-sarja:
B0 = 1000×1414 mm
B1 = 707×1000 mm
B2 = 500×707 mm
B3 = 353×500 mm
B4 = 250×353 mm
B5 = 176×250 mm
B6 = 125×176 mm
B7 = 88×125 mm
B8 = 62×88 mm
B9 = 44×62 mm
B10 = 31×44 mm

C-sarja:
C0 = 917×1297 mm
C1 = 648×917 mm
C2 = 458×648 mm
C3 = 324×458 mm
C4 = 229×324 mm
C5 = 162×229 mm
C6 = 114×162 mm
C7 = 81×114 mm
C8 = 57×81 mm
C9 = 40×57 mm
C10 = 28×40 mm

E-sarja:
E4 = 215×307 mm
E5 = 156×220 mm
E6 = 110×156 mm
E65 = 110×220 mm