Opiskelupaikat

Opiskelupaikat - Graafinen suunnittelu - Graafinen.com

Graafiseksi suunnittelijaksi on mahdollista opiskella hyvin monella eri tavalla ja eri koulutusasteilla. Jotkut ovat itseoppineita, mutta yleensä jokin alan peruskoulutus antaa paremmat valmiudet työskentelyyn. Koulutusasteita ovat yliopistotasoiset koulutukset, ammattikorkeakoulutasoiset koulutukset sekä toisen asteen ammatilliset koulutukset.

 

Yliopistot

Yliopistotasoista koulutusta graafisessa suunnittelussa voi opiskella Helsingissä Aalto-yliopistossa sekä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa. Suoritettavat tutkinnot ovat taiteen kandidaatin tutkinto (TaK) ja taiteen maisterin tutkinto (TaM). Opintoja on mahdollista jatkaa aina taiteen tohtoriksi saakka.

Aalto-yliopisto
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu: www.arts.aalto.fi

Aalto-yliopisto kertoo itsestään näin: Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on maailman arvostetuimpiin kuuluva taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin kansainvälinen korkeakoulu. Tutkimuksemme kärkialueita ovat muotoilu, digitaalinen media, audiovisuaalinen esittäminen, taide, visuaalinen kulttuuri sekä hyvinvointirakentaminen ja yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Kampuksemme sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Porissa.

Lapin yliopisto
Taiteiden tiedekunta: www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Taiteiden-tiedekunta/Opinnot/Graafinen-suunnittelu

Lapin yliopisto kertoo koulutusohjelmastaan näin: Tarjoamme yliopistossamme akateemista korkealaatuista opetusta visuaalisen viestinnän suunnittelussa. Opinnoissa keskityt käytännön suunnittelun lisäksi ymmärtämään suunnittelun laajempaa yhteiskunnallista merkitystä. Koulutusohjelman opetus ja opintoihin sisältyvät tehtävät käsittelevät informaation (information design), identiteettien (visual identity), mielikuvien (fiction illustration) ja kielen visualisointia (typography).

 

Ammattikorkeakoulut

Ammattikorkeakoulut, joissa graafista suunnittelua voi opiskella ovat Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti, Vantaan Metropolia-ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Xamk, Oulun Ammattikorkeakoulu sekä Turun ammattikorkeakoulussa mainonnan suunnittelun linja.

Ammattikorkeakoulujen viestinnän koulutusohjelmista valmistuvat graafiset suunnittelijat saavat tutkintonimikkeen medianomi (AMK). Ammattikorkeakouluissa graafinen suunnittelu lukeutuu kulttuurialan opintoihin.

• Lahden Muotoiluinstituutti: www.lamk.fi/muotoilu/
• Vantaan Metropolia ammattikorkeakoulu: www.metropolia.fi
• Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk: www.xamk.fi/koulutukset/muotoilija-amk
• Oulun Ammattikorkeakoulu: www.oamk.fi/fi/koulutus/amk-tutkintoon-johtava-koulutus/medianomi/
• Turun ammattikorkeakoulu: www.turkuamk.fi

 

Toisen asteen ammatilliset oppilaitokset

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa myös media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoja, joista monissa vaihtoehtoina on suuntautuminen graafiseen suunnitteluun.

• Pekka Halosen Akatemia: www.keuda.fi/yhteystiedot/toimipisteet/pekka-halosen-akatemia/
• Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos: www.sasky.fi
Koulutuskeskus Sedu: www.sedu.fi

 

Yksityiset koulut

Yksi vaihtoehto on myös opiskella yksityisissä kouluissa graafiseksi suunnittelijaksi.

• Helsinki Design School: www.helsinkidesignschool.fi/koulutusohjelmat/graphic-design/