Sopimukset ja palkkaus

Graafinen.com - Sopimukset ja palkkaus
Kuva: Steve Snodgrass (CC BY 2.0)

Työsuhteessa olevan graafisen suunnittelijan työsopimukset ja palkkaus määräytyvät taitojen, kokemusten ja asuin- / työpaikan mukaan. Alalle on annettu monesti vain suuntaa antavia vähimmäispalkkaa koskevia ohjeita.

Pääkaupunkiseudun ja muun Suomen palkkaerot ovat monesti hämmästyttävän suuria ja osasyynä näihin vaikuttaa tietysti pääkaupunkiseudun muuta Suomea korkeampi elin- ja hintataso.

Freelancereina toimivien graafisten suunnittelijoiden täytyy tietysti itse määritellä omat tuntihintansa, joilla työnteko on kannattavaa. Tuntihintojen muodostukselle löytyy hyvä laskuri osoitteesta: https://www.prohostonline.fi/hinnoittelulaskuri/

Tässä työsuhteessa oleville jotain suuntaa-antavia linkkejä, joihin kannattaa tutustua miettiessään omaa palkkatasoaan ja työsopimuksiaan:

Palkkaus
• Erton palkkasuositukset: https://www.erto.fi/liity-jaseneksi/markkinointiviestinta

• Grafian hinnoitteluohje: www.grafia.fi/tietoa-alasta/#hinnoittelu

Sopimukset
• Erton työehtosopimukset: https://www.erto.fi/palvelut/tyoehtosopimukset