Kysymykset ideointiin

Graafinen.com - Kysymykset ideointiin
Kuva: Orin Zebest (CC BY 2.0)

Tähän on koottu lista kysymyksistä, jotka helpottavat idean löytymistä tai ainakin pitävät luovan ajatteluprosessin käynnissä. Kysymykset ovat jaettu erilaisiin kategorioihin, jotka helpottavat myös eri näkökulmien ottamista luovaan työhön ja ideoiden hakuun.

Kysymyksissä on käytetty tuote-sanaa, joka voi tarkoittaa mitä vain mainostettavaa asiaa: esinettä, henkilöä, palvelua, aatetta, elämäntapaa, tekoa jne. Kysymyksissä on myös käytetty “tuotteen etu” -merkitystä, jolla tarkoitetaan sitä tuotteen ominaisuutta, joka erottaa sen muista kilpailijoista.

Ilman sanoja
• Kuinka tuotetta voisi kuvailla ilman sanoja?
• Onko olemassa tilanteita tai tapahtumia missä tuotteen etu voidaan näyttää ilman sanoja?
• Kuinka tuotteen etu voidaan esittää yhdellä kuvalla?
• Kuinka tuotteen etu tuotaisiin ilmi mykkäelokuvassa?
• Kuinka tuotteen etu voidaan esittää lyhyesti ilman sanoja yksinkertaisessa kuvassa?
• Kuinka tarina voitaisiin kertoa pelkellä elekielellä?

Sekoita ja sovita yhteen
• Kuinka tuote voidaan yhdistää johonkin toiseen asiaan, jotta sen etuus saataisiin paremmin esille?
– Sekoittaen kaksi asiaa yhteen?
– Kollaasilla?
– Valikoimalla?
– Uudelleen järjestelyllä?
– Yhdistäen useamman objektin yhdeksi?
• Kuinka ongelma ja ratkaisu voidaan yhdistää yhdeksi kuvaksi, jotta tuotteen viesti ja etuus tulevat erittäin selkeäksi.

Vertaileva rinnakkainasettelu
• Mikä ennen ja jälkeen -asettelu voisi alleviivata tuotteen etuuden?
• Mihin tuotetta voitaisiin verrata, jotta tuotteen etuudet tulisivat päivänselvästi esille?
• Minkälainen vastakkainasettelu voisi esittää sekä ongelman että ratkaisun yllättävällä, provosoivalla ja humoristisella tavalla?
• Kuinka tuotteen etuudesta voitaisiin viestiä vertaamalla sitä johonkin täysin asiaankuulumattomaan yhteyteen?

Toistaminen ja kasaantuminen
• Kuinka tuotteen etuutta voidaan korostaa toistolla?
• Kuinka toistolla voidaan herättää huomio ja esittää ongelma nokkelalla, provosoivalla ja liioitellulla tavalla?
• Kuinka tuotteen etuutta voidaan vahvistaa ongelmallisten tilanteiden kasaantumisella?

Liioittelu
• Mikä liioittelu voi esittää ongelman huomattavasti voimakkaammin?
– Mitä voidaan lisätä?
– Voiko sen tehdä isommaksi? Pidemmäksi? Painavammaksi? Paksummaksi?
– Voiko sille antaa lisäarvoa?
– Voiko jotain sen osien määrää lisätä?
– Voiko sen moninkertaistaa kahdella? Kahdellakymmenellä?
• Mikä pienentäminen voisi esittää tuotteen etuuden voimakkaammin?
– Mitä voidaan ottaa pois?
– Voiko sen tehdä kompaktimmaksi?
– Voiko sen tehdä pienemmäksi? Lyhyemmäksi? Ohuemmaksi?
– Enemmän aerodynaamisemmaksi? Kevyemmäksi?
– Voiko tuotteen osia näyttää erillään toisistaan?

Toisinpäin kääntäminen
• Kuinka tuotteen etuus voidaan tuoda esille kääntämällä jokin tuttu asia sen vastakohdaksi?
– Voiko tuotteen etuuden kääntää haitaksi?
– Voiko negatiivisen asian näyttää positiivisen asian sijaan?
– Voiko tuotteen etuuden vastakohdan saavuttamisen esittää?
– Voiko tuotteen kääntää ylösalaisin?
– Voiko rooleja / osia kääntää toisinpäin?
– Voiko tuotetta käyttävien perspektiiviä muuttaa?
– Voiko syyn ja seurauksen paikkoja vaihtaa?

Poistaminen ja ehdottaminen
• Mikä voisi korvata tuotteen? Kuka tai mikä voisi ottaa sen paikan, jotta huomio saatasiin kiinnitettyä tuotteen etuuteen?
• Mitä voidaan vähentää tai poistaa kokonaan, jotta haluttua tuotteen etuutta saadaan korostettua?
• Kuinka tuote voidaan pelkistää niin, että vain välttämätön säilyy?
• Kuinka tuote, pakkaus tai etuus voidaan esittää tai korvata jollakin ehdotuksella?

Paradoksit ja optiset illuusiot
• Kuinka paradoksinen tai ristiriitainen väite voisi korostaa tuotteen etuutta?
• Kuinka optinen illuusio voisi esittää tuotteen ominaisuutta visuaalisesti?
• Kuinka optinen illuusio saataisiin huomion herättäjäksi, jotta oikeanlainen kohderyhmä kiinnostuisi siitä?

Provosointi ja shokki-taktiikat
• Kuinka tuote tai sen etuus voidaan esittää provosoivasti?
• Mitä kukaan muu ei ole aikaisemmin assosioinut kyseiseen tuotteeseen?
• Mitä kukaan ei uskaltaisi sanoa tuotteesta?
• Voitko rikkoa jonkun tabun tai ärsyttää kohderyhmää muulla tapaa saadaksesi huomion kiinnittymään haluamaasi viestiin?
• Kuinka voit käyttää provosoivaa vittausta tai kaksoinmerkitystä saadaksesi kohderyhmäsi ajattelemaan?
• Kuinka tuote voitaisiin saada erityisen kauhistuttavaan tai hauskaan asemaan?
• Kuinka tuotteen voi saada skandalisoimaan tai provosoimaan?
• Kuinka shokki-efektiä voi käyttää dramatisoimaan tuotteen etua?

Ajan kanssa pelaaminen
• Mitä seurauksia ajalla on tuotteeseen tai sen käyttäjään?
• Kuinka tuote muuttaa sen käyttäjän tulevaisuutta?
• Mitä mahdollisuuksia tuote avaa? Kuinka se vaikuttaa kuluttajan näkökulmaan menneestä ajasta?
• Kuinka tuotteen käyttäjä olisi ratkaissut ongelmia ilman tuotetta?
• Minne uusi tuote voi viedä sen käyttäjän?
• Mitä historiallista asiaa voidaan käyttää luomaan positiivista näkökulmaa tuotteeseen?
• Kuinka tuote voidaan yhdistää johonkin historialliseen tapahtumaan tavalla, jolla se tuo tuotteen etuuden esiin?
• Mikä tulevaisuuden näkymä tai kuva voi auttaa tuomaan tuotteen ominaisuuden esiin paremmin?

Näkökulman muuttaminen
• Miten tuotetta voitaisiin tuoda esille toisten olentojen, asioiden tai tapahtumien näkökulmasta.
• Kuinka erittäin lähelle tai kauas meneminen voi kertoa jotain tuotteesta?
• Kuinka tuote voi paljastaa uusia näkökulmia sen käyttäjälle?
• Kuinka tuotteen etu voidaan esittää olentojen tai asioiden näkökulmasta, jotka ovat altistuneet sille?

Pilailu ja parodia
• Mitä pilailun tai parodisoinnin mahdollisuuksia tuotteesta olisi mahdollista keksiä?
1. Pilailut: Legendat, tarinat, sadut, elokuvat, toiset mainokset, TV-ohjelmat jne. Voiko pilan kohdistaa aikaan, paikkaan tai sävyyn?
2. Parodiat: Mitä stereotyyppejä, kliseitä tai käyttäytymismalleja voidaan parodioida tuotteen yhteydessä?

Symbolit ja merkit
• Kuinka tuotteen etu voidaan esittää entistä yksinkertaisemmin symbolein tai merkein?
• Kuinka symbolit ja merkit voivat ilmaista koko viestin ilman sanoja?
• Onko olemassa merkkejä tai symboleja, jotka ylösalaisin kännettäessä tai toisenlaiseksi muuttamalla välittävät oikeanlaista viestiä tuotteesta?
• Mitä merkkejä tai symboleja yhdistelemällä voidaan luoda uusi merkitys, joka tuo esiin tuotteen edun?
• Minkälaista merkkikieltä voidaan käyttää, jotta saadaan sanottua viesti ilman sanoja?

Pelimaailma
• Minkälaisia pelejä voit käyttää saadaksesi kohderyhmän huomion?
– Arvoituksia
– Tee-se-itse -ohjeita
– Jotakin taiteltavaa, käärittävää, yhteen liimattavaa, piirrettävää jne.
– Kysymyksiä
– Lautapelejä
– Optisia illuusioita
– Seura- ja Juomapelejä
– Mitä muuta mieleesi tuleekaan?
• Mitä voisit tehdä medialle (printti, juliste, suorapostitus, banneri jne.), jotta saisit käännettyä sen peliksi?
• Mitä nokkelaa, provosoivaa tai mielenkiintoista ohjetta voisit käyttää saadaksesi kohderyhmäsi pelaamaan?

Tarinoiden kertominen
• Minkä jokapäiväisen tilanteen tai tapahtuman voisit näyttää, jossa tuotteen hyödyt tulisivat esiin?
• Minkälainen tarina voisi sisältää tuotteen parhaana ystävänäsi tai kumppaninasi?
• Minkälaisessa jokapäiväisessä tilanteessa saisit esitettyä tuotteen provosoivalla tavalla saadaksesi huomion siihen?
• Minkälaisessa tilanteessa tuotteesta voisi tulla tähti, hengenpelastaja tai auttaja?
• Minkälainen jokapäiväinen tarina tuotteesta saisi ihmiset nauramaan?
• Mikä seuraavista tyyleistä esittäisi tuotteen etuuden parhaiten jokapäiväisessä tilanteessa tai tarinassa?
– Kauhu
– Jännitys
– Seikkailu
– Farssi
– Komedia
– Toiminta
– Naamiaiset
– Rakkaustarina
– Draama
– Saippuaooppera
– Dokumentti
– Uutiset
– Keskustelu-ohjelma

Absurdi, epätodellinen ja outo
• Mikä on kaikista epätodellisin tai absurdein idea, joka nostaisi tuotteen etuuden esiin?
• Mihin absurdiin tai outoon asiaan tuote on mahdollista assosioida?
• Mikä on kaikkein oudoin tapa käyttää tuotetta?
• Minkä tyylikeinon avulla saisit rakennettua kaikista absurdeimman tarinan tuotteen ympärille?
• Mikä on paras tapa esittää tuotteen etu epätodellisessa tai mielikuvituksellisessa tilanteessa?

Ota se kirjaimellisesti
• Minkälaisia kuvia saat aikaan jos otat tuotteen etuuden kuvauksen kirjaimellisesti?
• Mitä tuotteen ominaisuuksista tai ideoista voit ottaa kirjaimellisesti tuottaaksesi nokkelan, satiirisen tai näsäviisaan visuaalisen kuvan?
• Mitä tuotteeseen liittyvää sanontaa tai kielellistä metaforaa voisit käyttää kirjaimellisesti?
• Kuinka saisit tuotteeseen liittyvän tuotelupauksen, yleisen ilmauksen, avainsanan tai tekstin käännettyä kirjaimellisesti kuvaksi?
• Mitkä slangisanat, murresanat, sanonnat tai metaforat voisit kääntää kirjaimellisesti kuviksi, jotka tuovat tuotteen etuuden esille?
• Onko olemassa mitään tuotteeseen liittyviä nimiä, akronyymejä (useiden sanojen alkukirjaimista muodostettu sana, esim. NASA: National Aeronautics and Space Administration), iskulauseita tai muita verbaalisia asioita, joilla voisi olla kaksoismerkityksiä jos ne otetaan kirjaimellisesti?

Tuotteen muuntelu
• Kuinka tuotteen voisi esittää eritavalla, jotta sen etuus nousisi paremmin esille?
– Muuttamalla sen muotoa?
– Muuttamalla sen käyttötarkoitusta?
– Muuttamalla sen paikkaa?
– Yhdistelemällä sitä joihinkin asioihin luonnosta tai tekniikasta?
– Muuntaa sen ulkonäköä, liikkumista, ääniä tai tuoksuja?
– Jotain muuta muuttamalla?
• Kuinka tuotetta voisi muunnella, jotta tuotteen etuus tulisi esiin metaforan kautta?
• Kuinka tuotetta voisi muunnella liiotellen vain yhtä sen osaa, jotta tuotteen etuus nousisi esille?

Vaihtoehtoiset käyttötarkoitukset
• Mihin muuhun tuotetta voitaisiin käyttää, jotta sen etuus tulisi paremmin esille?
• Voisitko kuvitella tapoja, millä tuotetta voitaisiin käyttää uusissa ja erilaisissa asiayhteyksissä?
– Eri ihmisten toimestä kuin kohderyhmä?
– Yllättävissä tilanteissa?
– Erilaisessa ympäristössä?
• Kuinka tuote itsessään voisi esittää sen hyödyn tai ongelmatilanteen mihin se on tarkoitettu?
• Mitä epätavallisia tai harhaoppisia tapoja tuotteella voitaisiin tehdä, jotta saataisiin nostettua tuotteen etu hyvin esille?

Kaksoismerkitykset
• Onko tuotetta tai sen etuutta kuvailevista sanoista mahdollista löytää moniselitteisiä sanoja, kaksoismerkityksiä tai sanaleikkejä?
• Kuinka tuotteen etuus voidaan esittää kuvassa, jossa on kaksoismerkitys?
• Mitä kaksoismerkityksellisiä sanoja esiintyy briiffissä, tuotelupauksessa, iskulauseessa, sloganissa, tuoteselosteessa tai aiheesta keskusteltaessa?
• Voitko esitellä tuotteen tuomatta sitä kuitenkaan esiin sellaisella tavalla, jolloin syntyy jokin seuraavista kaksoismerkityksistä?
– Rivo
– Seksuaalisesti ehdotteleva
– Provosoiva
– Hyökkäävä (kilpailevaa tuotetta vastaan)
– Leikkisä
– Uhkarohkea
– Paradoksinen
– Nokkela

Leiki sanojen muodoilla
• Kuinka voisit leikkiä typografialla, jotta saisit esitettyä tuotteen etuuden näyttävällä visuaalisella tavalla?
• Kuinka sanat, symbolit tai logot voidaan yhdistää kuvaan käyttämättä tavallisia typografisia tekniikoita?
• Kuinka mainoksen pääsanomaa voidaan vahvistaa typografiaa muuntelemalla?
• Kuinka sanoja voidaan yhdistää kuvaan sellaisella epätavallisella tavalla, jotta mainoksen pääsanomaa saadaan alleviivattua tai herätettyä lisää huomiota?

Sanonnat, sananlaskut, lainaukset
• Mitä sanontoja tai sananlaskuja tuote tai sen etuus tuo sinulle mieleen?
• Mitä sanontoja muut ihmiset saattaisivat ajatella tuotteesta: isovanhempasi, poliitikot, kotirouvat jne?
• Saatko tehtyä sanonnoista tai sananlaskuista outoja tai saatko annettua niille uuden merkityksen, joka tukee tuotteen etuutta?
• Saatko käännettyä sananlaskun päinvastaiseksi?
• Mitkä lainaukset sopisivat tuotteeseen? Mitkä muiden alojen lainaukset sopisivat tuotteeseen: poliitikkojen, taidemaailman, jokapäiväisen elämän, median?
• Onko olemassa jotain kuuluisaa sanallista kohtausta jostain elokuvasta, näytelmästä, novellista tai hyvin tunnetusta tv-ohjelmasta, jota voisit käyttää?

Arkiset puheet
• Kuuntele mitä ja miten ihmiset puhuvat: Mikä ammatti-ihmisten, eri murre-alueen ihmisten tai slangia puhuvien ihmisten lause voisi kuvata tuotetta täydellisesti?
• Kuinka tavallinen kaduntallaaja kuvailisi tuotetta tai sen etua? Entä jokin muu ihminen:
– Vanha nainen
– Lakimies
– Lapsi
– Kohderyhmään kuuluva henkilö
– Julkkis
– Presidentti

Slogan
• Minkälaisen sloganin voisit kehittää tuotteen tai sen hyödyn ympärille? Yritä saada muotoiltua sloganista kuin kirjan nimi ja yritä sitten sen pohjalta hakea ideoita. Esimerkki kirjan nimestä voisi olla vaikkapa: “Matkustamisen taide”, “100 tapaa rakentaa talo”, “Lyhin reitti rahan luo” tai “Tee kodistasi linna”.

Sanaleikki
• Voitko muodostaa riimejä, sanaleikkejä tai muita sanoilla leikittelyn tapoja tuotteesta tai brändistä, joilla voit nostaa tuotteen etuutta esille? Kerää tuotteeseen liittyviä termejä, ominaisuuksia sekä etuja ja yritä vastata niillä seuraaviin kysymyksiin:
– Mikä kuulostaa samalaiselle kuin tuotetta kuvaava termi? Voisiko sanaleikin, riimityksen tai verbaalisen vitsin kehittää siitä? Voiko niitä yhdistää tai riimittää ulkomaalaisten sanojen kanssa?
– Mihin sanallisiin ristiriitaisuuksiin tuotteen selittäminen voisi johtaa? Mitä kuvia mieleesi syntyy, jos ajattelet sanallisia ristiriitoja niinkuin “puhuva hiljaisuus” tai “katkeransuloinen”
– Voiko yhdyssanoja hajottaa ja käyttää erilaisessa uudessa yhteydessä toisten tuotetta kuvaavien sanojen kanssa?
– Voiko yhdyssanoja kääntää toisinpäin? Esimerkiksi “Linja-auto” > “Autolinja”
• Anna tuotteelle lempinimi, eläimen nimi tai kirjoita se väärin.

Uudelleen muotoilu
• Kuinka voit muuttaa tarkastelun laajuutta tai kuvan sisällä olevaa asiayhteyttä, jotta tuotteen merkitys muuttuisi?
• Onko olemassa laajempaa tai erilaista asiakokonaisuutta / asiayhteyttä, jonka ansiosta tuote voisi saada uuden ja positiivisen arvon?
• Onko olemassa asiakokonaisuutta / asiayhteyttä, jossa näennäisesti negatiiviset asiat ovatkin positiivisia asioita?
• Onko olemassa jokin toinen asiakokonaisuus tai asiayhteys missä tuote voisi olla huomiota herättävä tai yllättävä?

Metaforat ja yhtäläisyydet
• Mitä metaforia tai yhtäläisyyksiä voisit löytää luonnosta tai teknologiasta, jotka esittävät brändiä, tuotetta tai sen etua. Brändi on kuin X?
• Mihin tuotetta tai sen etua voidaan verrata?
– Mikä näyttää siltä tai toimii samantapaisella tavalla?
– MIhin tuote tai sen etu voidaan rinnastaa?
– Mitä visuaalisia kuvia nämä metaforat ja yhtäläisyydet muistuttavat / tuovat mieleen?
– Mitä muita ideoita tuote tuo mieleen?
– Mistä voisit ottaa mallia?
• Kuinka voisit esittää uuden tuotteen vertaamalla sitä johonkin tuttuun tuotteeseen, jotta uuden tuotteen etu tulisi heti selville?
• Kuinka voisit esittää metaforan tai yhtäläisyyden kautta ongelmatilanteen, jossa tuotteen etu tulisi hyvin esille?

Kehysten ulkopuolelle
• Kuinka mainoksessa käytetty media ja sen ominaisuudet voidaan ottaa mukaan tukemaan mainosta, jotta haluttu viesti tajutaan heti?
• Kuinka median asiayhteys voidaan yhdistää viestiin tarkoituksenmukaisella tavalla?
• Kuinka tavallista mediaa voidaan muuttaa / muokata, jotta tuotteen etu saadaan nousemaan voimakkaasti esille?
• Kuinka media voidaan yhdistää viestiin leikkisällä ja älykkäällä tavalla?

Vaihtoehtoiset mediat
• Kuinka ulkona olevaa installaatiota voitaisiin käyttää kertomaan tarinaa tuotteesta?
• Kuinka jotakin ulkona olevaa paikkaa voitaisiin käyttää hauskalla tavalla kiinnittämään ohikulkijoiden huomiota?
• Kuinka mainoksen sanoma voitaisiin yhdistää johonkin jokapäiväiseen paikkaan huomiota herättävällä tavalla?
• Mitä jokapäiväisiä esineitä voisit käyttää mainostamiseen, jotta saisit viestistä hämmentävän tai ainutlaatuisien?
• Mitä epätavallisia mainosformaatteja voisit käyttää herättääksesi kohderyhmän huomion?
• Mitä tuttuja paikkoja tai esineitä voisit käyttää mainonnassa, jolla saisit haettua huomiota provosoivalla tavalla?

—–

Antti Toivanen
Luova visuaalinen suunnittelija ja mainonnan monitoimimies

Lähde: Mario Pricken: Creative Advertising – Ideas and techniques from the world´s best campaigns • ISBN 978-0-500-28476-6